• Het gebruiken en verhandelen van soft- of harddrugs is verboden.
 • Het bezitten, gebruiken en verhandelen van harddrugs is verboden.
 • Het gebruiken van elke vorm van fysiek geweld is verboden.
 • Het verhandelen of helen van goederen is verboden.
 • Gokken voor geld of anderszins is verboden.
 • Het bezitten en gebruiken van slag-, steek- of vuurwapens en vuurwerk is verboden. Voorwerpen die als zodanig gebruikt kunnen worden zijn niet toegestaan.

Gedragsregels

 • Binnen het jongerencentrum gelden dezelfde omgangsregels als in de rest van Nederland. Vormen van geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en vandalisme worden niet toegestaan en kunnen ontzegging van de toegang tot gevolg hebben.
 • Het personeel heeft het recht om personen aan te spreken op gedrag dat door hen of andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren. In dit geval volgt eerst een waarschuwing, bij herhaling volgt verwijdering.
 • Klachten van welke aard ook kunnen bij het personeel gemeld worden.

Media

 • Als bezoeker van het jongerencentrum of bij deelname aan activiteiten kunnen er foto’s en filmopnames gemaakt worden die op deze website of op socialmedia geplaatst zouden kunnen worden, of die voor een persbericht in de krant gebruikt kunnen worden. Bij inschrijving of bezoek geeft u automatisch toestemming voor gebruik van dit materiaal.

Schade en aansprakelijkheid

 • De schade die door bezoekers wordt toegebracht aan gebouwen, meubilair, apparatuur of andere eigendommen van het jongerencentrum, wordt altijd verhaald op de ouders en/of verzorgers van de desbetreffende jongere(n); bij meerderjarige bezoekers op de bezoeker(s) zelf.
 • Gevonden voorwerpen dienen bij het personeel ingeleverd te worden. Gevonden voorwerpen kunnen bij medewerkers van het jongerencentrum opgehaald worden
 • Het jongerencentrum/het jongerenwerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of voor beschadiging van eigendommen van de bezoeker.

Veiligheid

 • Houd nooduitgangen vrij!
 • Indien aanwezig, heeft de beveiliging het recht om personen te fouilleren, zowel bij de entree van het gebouw als binnen.
 • In het jongerencentrum hangen op diverse plaatsen brandinstructies. Bij brand, raak niet in paniek, waarschuw onmiddellijk het personeel en/ of druk de dichtstbijzijnde ontruimingsmelder in.
 • In en rondom het jongerencentrum hangen voor de veiligheid van bezoekers en personeel beveiligingscamera’s.

Roken

 • Roken is in het jongerencentrum verboden. Overtreding van deze regel kan verwijdering tot gevolg hebben.

 

Iedereen die het jongerencentrum betreedt verklaart hierbij akkoord te gaan met onze huisregels. Het jongerencentrum en Vivenz dragen op geen enkele wijze verantwoording voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van je bezoek aan het jongerencentrum.