• Pesten, buitensluiten en uitschelden is verboden.
 • Roken in het pand is verboden.
 • Wapens en voorwerpen die als wapens aangemerkt kunnen worden zijn verboden.
 • Discrimineren op sekse, religie en migratie achtergrond en seksuele voorkeur is verboden.
 • Weddenschappen en spelen voor geld en/of luxe artikelen zijn niet toegestaan.
 • Onder invloed zijn en/of bezig van alcohol en/of drugs zijn rondom het pand verboden.
 • Zonder toestemming andere ruimtes dan de inloop-ruimte bestreden is niet toegestaan.
 • Vechten, agressief of grensoverschrijdend gedrag is verboden.
 • Drugshandel en vuurwerk zijn in en rondom het gebouw verboden.
 • Nooduitgangen alleen gebruiken in noodgevallen.
 • Schade toebrengen aan andermans eigendommen is verboden.
 • Aanwijzingen van de jongerenwerkers dienen worden opgevolgd.

Het overtreden van regels heeft altijd gevolgen. Een sanctie/overtreding wordt altijd opgevolgd door een gesprek met de jongerenwerker(s), eventueel samen met je ouder(s)/verzorger(s). Wanneer iedereen elkaar met respect behandelt is dit allemaal niet nodig.