🎮âšŊī¸ Wat een waanzinnige kerstvakantie was dit! 🌟 Samen met @Hi5Ambacht en @Marsgameevents hebben we een episch FIFA24 toernooi neergezet – competitie op het hoogste niveau! 🏆 Bedankt aan alle gamers die deelnamen en aan iedereen die deze dag tot een succes maakte. En congratz aan de winnaars! 🙌 Maar dat was niet alles! đŸŽŦđŸŋ ’s Avonds genoten we van de magie van Disney’s Coco op het grote scherm, omringd door jongeren met popcorn in de hand. đŸŋđŸŽĨ Een avond vol lachen, ontspannen en genieten van elkaars gezelschap. En alsof dat nog niet genoeg was, organiseerden we ook twee spetterende zaalvoetbaltoernooien tijdens de vakantie – ÊÊn voor de 14- en ÊÊn voor de 14+ in de Ridderhal âšŊī¸âœ¨ Bedankt aan iedereen die deelnam en bijdroeg aan deze onvergetelijke momenten! 🌈👏 #FIFA24 #Hi5Ambacht #Marsgameevents #MovieNight #Coco #Zaalvoetbal #KerstvakantieFun #HIA #Jongerenwerk #Baxhuis