De afgelopen dagen heeft Sociaal Werk Nederland intensief contact gehad met het ministerie van VWS en LSA bewoners om te komen tot een nieuwe handreiking dorps- en buurthuizen. Het belangrijkste punt uit de handreiking is dat alle sociaal werk locaties ook na 17:00 uur open kunnen blijven voor alle sociaal werk geïndiceerde activiteiten. Onder sociaal werk locaties verstaan we alle dorps- en buurthuizen, jongerenlocaties, jongerencentra, wijkcentra, dagbestedingslocaties etc.

Artikel op Sociaal Werk Nederland

Handreiking dorps- en buurthuizen en sociaal werk (30 november 2021).pdf