Meedenk-coach

Vertrouwen in de eigen kracht en vertrouwen in eigen verantwoordelijkheid

In gemeente Hendrik-Ido-Ambacht richten we ons op de meedenk-coach voor jongeren die te maken hebben met de overgang van 18- naar 18+. Dit is tevens een van de uitgangspunten binnen het thema 18-/18+ dat staat opgenomen in het Preventieplan van HIA, waarmee aandacht is voor de uitdagingen waarmee jongeren die 18 jaar worden te maken hebben/krijgen. Door de inzet van de meedenk-coach kan op preventieve wijze worden omgegaan met de uitdagingen van deze jongeren.

Het idee hierbij is gericht op voorkomen, ofwel preventieve ondersteuning (informatie en advies en praktische ondersteuning) en begeleiding, met als doel ervoor te zorgen dat jongeren in beeld komen, blijven en zo min mogelijk tussen wal en schip vallen. Daarnaast kan het ook gaan om jongeren die al jeugdhulp ontvangen (bekend zijn bij het sociaal team) en daar een betere aansluiting te maken op wat zij nodig hebben.

Hierbij kun je denken aan de volgende zaken:

  • Hulp bij het aanvragen van een DigiD
  • Zorgverzekering
  • Studiefinanciering
  • Hulp bij inschrijven woningbouwvereniging
  • Het kiezen van een vervolgopleiding
  • Hulp bij het regelen van andere praktische zaken.

Heb jij, of ken jij iemand die interesse heeft in ondersteuning van de meedenk-coach? Dan kun jij je aanmelden via de mail of telefonisch (WhatsApp/bellen).

 

Contactpersonen Onafhankelijk Clientondersteuning