Goed voor elkaar!

De slogan van de Week Tegen Pesten 2023 is ‘Goed voor elkaar!’. Zijn jullie goed voor elkaar? Dan hebben jullie het goed voor elkaar! Samen zorg je voor een gezellig en veilig groepsklimaat. Doe ook mee van 25 t/m 29 september met de Week Tegen Pesten en maak een goede start in het nieuwe schooljaar, waarin je met elkaar zorgt voor een fijne en veilige school.

‘‘Ik merk dat leerlingen steeds meer individualistisch worden. Maar uiteindelijk moeten we het samen doen.”

Goed zijn voor elkaar; het klinkt eenvoudiger dan het is. Soms botst het, zo ook op school. Als leerling word je in een groep geplaatst met leeftijdsgenoten die je niet zelf hebt uitgekozen. Leeftijdsgenoten met wie je overeenkomsten hebt, maar ook een hoop verschillen. En toch moet je het samen doen. Het goede nieuws is: Samenleven kun je leren.

Maar hoe doe je dat met elkaar? Dat is een gezamenlijke opdracht. Iedereen in de school heeft daarin een verantwoordelijkheid en kan op een positieve manier bijdragen aan het goed met elkaar omgaan. Oftewel: het vormen van een fijne groep waarin pesten geen ruimte krijgt.

De school als oefenplaats

In een veilige omgeving kan je oefenen in het respectvol omgaan met elkaar. Dat daar soms spanning bij komt kijken, kan ongemakkelijk zijn, maar ook verrijkend; want zonder schuring geen glans. Het laat de diversiteit zien van onze samenleving. Verschillen horen bij een gezonde democratie. Juist de omgang met medeleerlingen die anders zijn of anders denken helpt leerlingen om onderlinge verdraagzaamheid te ontwikkelen en pesten tegen te gaan. Dit vraagt oefening en ruimte om fouten te mogen maken. Dat is nodig om een sociaal veilige leeromgeving te creëren. En juist van fouten maken leer en ontwikkel je samen.

Op www.weektegenpesten.nl lees je inspirerende verhalen tegen pesten en kan je informatie vinden over wat jouw rol kan inhouden op het onderwijs tegen pesten!

Samen moeten we het doen🔥